Produkter til intern transport i produktion og lager

Transportanlæg

Transportanlæg til lager og produktion

Med et af Europas største programmer af moduler til intern materialehåndtering kan man bygge ethvert tænkeligt transportanlæg bestående af rullebaner, båndtransportører, kurver, transfervogne, godsløftere og meget mere. Og programmet af moduler vokser kontinuerligt. Læs mere

Gennemløbsreoler

Gennemløbsreol

Der kan opnås forbavsende store besparelser ved at indrette plukkelagre med gennemløbsreoler som plukkereoler. Således kan plukkernes gangtid reduceres med op til 75% og der kan spares op til 30% af gulvarealet. Hertil kommer fordele så som "først ind, først ud"-princippet (FIFO) og øget sikkerhed. Læs mere

Shuttlelagre

Dybdestablingsreol med selvkørende vogn

Udnyt det forhåndenværende lagerlokale fra gulv til loft og opnå kompakt lagring af palleteret gods med en shuttle og en dybdestablingsreol med kombinerede køreskinner og bærevanger. Shuttlen er en batteridrevet vogn med mekanisk løft. Den bærer godset på ladet og transporterer det til den valgte position i kanalen. Læs mere

Løfteborde

Løftebord

Løfteborde øger produktiviteten, rationaliserer produktionen og skaber et godt arbejdsmiljø med en ergonomi, som modvirker arbejdsskader. Vores løfteborde er designet til at imødekomme markedets krav til effektivitet, kvalitet, arbejdsmiljø og sikkerhed for betjeningspersonalet. Læs mere